No 9 (2015) / S A D R Ž A J
 
P R O Z A
...Irena RISTIĆ - NOS
...Jovica MILIBAŠIĆ - THIS IS A LITTLE STORY ABOUT BEBA
...Nenad PANIĆ - SINGULARIA TANTRUM / ICARUS
P O E Z I J A
...Alen BRLEK - METAKMORFOZE
...Mirjana Frau KOLARSKI - PUJ, PIKE!
...Dalibor TOMASOVIĆ - KOŽA ZA URNE
S R E D I N O M...U...L I C E – TEMAT O NOVOJ POEZIJI (Priredila Mirjana Frau Kolarski)
...Srđan VIDRIĆ - NA RUBOVIMA STVARNOSTI (Nikola Živanović, "Carmina Galli", Narodna biblioteka "Stefan Prvovenčani", Kraljevo, 2014)
...Anđela PENDIĆ - RAZMIŠLJANJA POVODOM "ZADIVLJENOG SPAVAČA" (Snežana Nikolić, "Zadivljeni spavač", Festival poezije mladih, Vrbas, 2013)
...Luna GRADINŠĆAK - SADAŠNJOST U USPONU (Nadija Rebronja, "Flamenko utopija", Povelja, Kraljevo, 2014)
...Snežana NIKOLIĆ - REČI KOJE MOŽEŠ DODIRNUTI I REČI OSETLJIVE NA DODIR (Šima Majić, "Potkožni sjever", Matica hrvatska, Karlovac, 2014)
...Tijana ČUBRILO - U KOTLARNICI PESME (Stevan Bradić, "U kotlarnici", Adresa, Novi Sad, 2013)
...Dalibor TOMASOVIĆ - KALEIDOSKOP MEKOG TKIVA NA DNU PONORA (Danilo Lučić, "Beleške iz mekog tkiva", SKC, Kragujevac, 2013)
...Miloš JOCIĆ - SHINE ON MALARME (Bojan Marković, "Riba koja je progutala svet", Gradska biblioteka "Vladislav Petković Dis”, Čačak, 2013)
V I Z I R
...Ivana VICIKNEZ - TRAGOVI POSTKOLONIJALIZMA U "ROMANU O LONDONU"
...Katažina SUDNIK - KATAKOMBE PROŠLOSTI – MOTIV LOBANJE U POEZIJI MIODRAGA PAVLOVIĆA
...Dušan ZAHARIJEVIĆ - U POTRAZI ZA PISCEM
...Ksenija VOJINOV - ODNOS AHILEJEVOG I ENEJINOG ŠTITA
...Viktor ŠKORIĆ - HERMETIČAN I NERAZUMLJIV – BRANKO MILJKOVIĆ
R E T R O V I Z I R
...Violeta MITROVIĆ - GROHOT LUDILA U UMU UMETNIKA - DEMISTIFIKACIJA STEREOTIPA (Albert Rotenberg, "Kreativnost i ludilo: nova otkrića i stari stereotipi", Clio, Beograd, 2010)
K O N T E K S T
...Jelena MARIĆEVIĆ - ČAK I SFINGA IMA OČI (Miroljub Todorović, "Stvarnost i utopija: Rasponi neoavangarde", Altera, Beograd, 2013)
...Snežana SAVKIĆ - PRIČAJTE MI O SIGNAL(U)-I-ZM(AJ)U! (Zbornik "Signalizam i delo Miroljuba Todorovića", Biblioteka grada Beograda, 2014)
...Danica TRIFUNJAGIĆ - CRNJANSKI U PUKOTINI MOGUĆNOSTI (Milana Rajić, "Pukotina mogućnosti: o likovima sveštenika u 'Seobama' i 'Drugoj knjizi Seoba' Miloša Crnjanskog", Biblioteka "Branko Radičević", Žitište, 2014)
...Dubravka LAZIĆ - ARKA(N)DIJA (Mileta Prodanović, "Arkadija", Arhipelag, Beograd, 2013)
...Isidora Ana STOKIN - SVET VIĐEN KROZ OČI SLEPIH PEVAČICA (Marija Kleut, Ljiljana Pešikan-Ljuštanović, Nataša Polovina, Svetlana Tomin, "Bez očiju kano i s očima: narodne pesme slepih žena", Filozofski fakultet – Akademska knjiga, Novi Sad, 2014)
 
O RUBRIKAMA
     
.
 
 
 
.
.
.
  Zing!
 
međutim : Copyright 2011-2015
LETOPIS MATICE SRPSKE