No 8 (2014) / S A D R Ž A J
 
P R O Z A
...Duško DOMANOVIĆ - NELAGODNOST U VAVILONU
...Jovan VELJKOVIĆ - MILUTIN THE TRASH MAGICIAN (No. 1)
...Natko KLOBUČAR - STRANPUT
P O E Z I J A
...Bojan MARKOVIĆ - RIBA KOJA JE PROGUTALA SVET
...Ana JOSIPOVIĆ - RUPA
...Stevan BRADIĆ - AUTOSTRADA
...Aljoša BUJNOH - @PESnicK
V I Z I R
...Adrijana KRAJNOVIĆ - "LJUDI GOVORE": PROZA OTVORENA KA POETSKOM IZRAZU
...Katarina PANTOVIĆ - KATULOV PRINCIP "MRZIM I VOLIM" U SVETLU FROJDOVSKE I POSTFROJDOVSKE PSIHOANALITIČKE TEORIJE
...Bojana VOJNOVIĆ - ZAVRNI ŠIJU LABUDU (ILITI KAKO JE BOJANA ČITALA "ŠKOLICE" HULIJA KORTASARA)
...Marko JOVANOVIĆ - BEZBOJNI CUKURU TAZAKI I NJEGOVE GODINE HODOŠAŠĆA
...Isidora BOBIĆ - STVARALAČKA TAJNA NA NIČIJOJ ZEMLJI IZMEĐU PROZE I POEZIJE (POVODOM "FILOZOFIJE KOMPOZICIJE" EDGARA ALANA POA)
...Jelena MARIĆEVIĆ - KRATKOJE NAPISANIJE O (NE)SPOKOJNOJ ŽIZNI LJUDSKE PRIRODE
K O N T E K S T
...Albina MILANOV - NE-PRIKAZ NE-ROMANA ILI FRAGMENT MOGUĆE STUDIJE (Dalibor Radovanac, "Besmtrtni/Besmrtni slučaj Sizifa H.", Kreativna radionica Bunker, Novi Sad, 2013)
...Srđan ORSIĆ - ODBRANJEN DOKTORAT (Dr Nele Karajlić, "Fajront u Sarajevu", Laguna, Novosti, Beograd, 2013)
...Tijana ČUBRILO - BUDUĆNOST SIGNALIZMA (Prikaz temata o signalizmu u časopisu "Književnost", godina XLVIII, broj 4/2013, Prosveta, Beograd)
U K R A T K O
...Srđan ORSIĆ - NA TRAGU NEUMRLIH SJENA (Vladimir Kecmanović, "Das ist Princip". Vukotić media, Beograd, 2014)
S T R I P
...Dušan ŽIVKOVIĆ - MUSCA DOMESTICA
M E T A M O Z A I K
...Marija MIHAILOVIĆ - FILM "SPASITELJ" I NARODNA PESMA "ZIDANJE SKADRA"
...Viktor ŠKORIĆ - LUDA(K) NAŠEG DOBA
...Stefani ŠOVANEC - INTERVJU SA TATJANOM VENČELOVSKI
...Biljana ANDONOVSKA - JEDAN MALI ČASOPIS KOJI BI SE ZVAO ČASOPIS
A P E N D I X
...Nuša BABIĆ - KOLEN DE PLANSI, ILI OPASNOSTI NAGLIH OTKROVENJA
...Džejson FAGONE - ERIK JAROSINSKI: IZGRADNJA TVITER ESTETIKE
 
O RUBRIKAMA
     
.
 
Fotografije na koricama: Mjong Ho Li
 
 
.
.
.
  Zing!
 
međutim : Copyright 2011-2015
LETOPIS MATICE SRPSKE