No 7 (2014) / S A D R Ž A J
 
P R O Z A
...Miloš PREDOJEVIĆ - UTEHA
...Marina SAVIĆ - 1001011010
...Valentina MALETIN - KIŠNO BUĐENJE - KIŠNA SMRT
...Joana MILER - GEOMETRIJA
P O E Z I J A
...Bojan SAVIĆ OSTOJIĆ - ŠĆELKUNĆIK
...Isidora BOBIĆ - PLAČ NAD BESTIDNICOM
...Jasmina JAJČEVIĆ - PLES NAŠE SENKE
...Spasoje JOKSIMOVIĆ - DALEKO OD JOHANESBURGA
T E M A T : MIKSTEJP CRNJANSKI (Priredio Srđan Orsić)
...Snežana NIKOLIĆ - OKO KINEMATOGRAFA, KAPLJICE NOSTALGIJE (Miloš Crnjanski i Andrej Tarkovski)
...Srđan ORSIĆ - SUMATRAISTA KORTO MALTEZE
...Sara RAT - POETIČNA KOMEDIJA "MASKA"
...Luna GRADINŠĆAK - SUMATRAIZAM I ETERIZAM U "MASKI" MILOŠA CRNJANSKOG
...Milana RAJIĆ - GROTESKNI SAPUTNICI IZ "DRUGE KNJIGE SEOBA" ILI MALA MEDITACIJA O ZALASKU HRIŠĆANSTVA
...Ljiljana JOVANOV - "TESLA JE JEDNA TRAGIČNA FIGURA" ("Tesla" Miloša Crnjanskog)
...Saša KOZIĆ - CRNJANSKI O FLOBERU
V I Z I R
...Fata EGANOVIĆ - MITSKI PODTEKST "ŽITIJA SVETOG PETRA KORIŠKOG" TEODOSIJA HILANDARCA
...Ivana STANIĆ - MI, IZBRISANI
...Marina DESPOTOVIĆ - KO SU ZAPRAVO DEMONI U "BJESOVIMA"
...Andrea Beata BICOK - KNJIGOM ZA KNJIGU (Povodom čitanja "U potrazi za figurama")
...Marko TOŠOVIĆ - MUŠKA PENELOPA I NIT PRIČE
K O N T E K S T
...Milica ĆUKOVIĆ - SKULPTOR SENKI (Srđan Vučinić, "Siromah Jorik: Miloš Crnjanski", Književno društvo Hiperboreja, Beograd, 2013)
...Magdalena MAŠKIJEVIČ - SUBJEKTIVITET NA MORFIJUMU (Ščepan Tvardoh, "Morfina", Wydawnictwo Literackie, Kraków, 2012)
...Jelena MARIĆEVIĆ - U FORMI PETOG GODIŠNJEG DOBA (Ala Tatarenko, "Poetika forme u prozi srpskog postmodernizma", Službeni glasnik, Beograd, 2013)
R E T R O V I Z I R
...Dalibor TOMASOVIĆ - UTARIISTIČKA POSETA MUDIJA U PRELAMANJU SVETA (Henk Mudi, "Bog nas sve mrzi", prevod Gorana Skrobonje, Paladin, Beograd, 2011)
P R E V O D
...Magdalena MAŠKIJEVIČ - ŠČEPAN TVARDOH: "MORFINA" (Odlomak)
S T R I P
...Jovan ŽIVKOVIĆ - KAPETAN TOMIĆ
D U B O V A N J E
...KNJIŽEVNA GRUPA "BES"
...Bojan SAMSON - JESMO LI SE ZA OVO BORILI?
...Nika DUŠANOV - NACRTI IZ POETIKE
...Sergius - SVET MRTVIH
M E T A M O Z A I K
...Jelena KALAJDŽIJA - NEMIRI I TRAGANJA (Intervju sa Alom Tatarenko)
...Milan POTREBIĆ - PROBLEMI RECEPCIJE FILMSKIH ADAPTACIJA DVA ROMANA KORMAKA MAKARTIJA ("Nema zemlje za starce", "Put")
...Danijela NIKOLIĆ - FANTASTIČNI SVET HAJAO MIJAZAKIJA
 
O RUBRIKAMA
     
.
 
Dizajn korica : Miloš Jocić
 
 
 
.
  Zing!
 
međutim : Copyright 2011-2015
LETOPIS MATICE SRPSKE