No 3 (2012) / S A D R Ž A J
 
P O E Z I J A
...Aron BARETIĆ - PESME
...Laura KAPKA - PESME
...Ines PERUŠKO RIHTAR - PESME
...Katarina FIAMENGO - PESME
P R O Z A
...Zoran JELIĆ - PISMO SANJI
...Zoran KOJČIĆ - HOD KROZ (2. dio)
K O N T E K S T
...Bojan SAMSON - SEJANJE LEPOG SEMENA (Nikola Teofilović, "Jeste li čitali Zaratustru u originalu")
...Jelena MARIĆEVIĆ - PISANJE KAO "SREĆNA MISAO" (Rima Janjušević-Lakić, "Sledeće nedelje")
...Miroslav RADIVOJEVIĆ - PISAC U TOTALITARNOM SISTEMU (Mihail Bulgakov, "Pismo vrhovnoj vlasti")
V I Z I R
...Agnus KROL - KADA BI HEMINGVEJ PISAO PROGRAMSKIM JEZIKOM
U K R A T K O
...Srđan ORSIĆ - POSTMODERNA TEOLOGIJA ("Razumevanje vremena: sukob konkurentskih svetonazora današnjice")
P R E V O D
...Aleksandra STAJIĆ - NAŠI RASTANCI (David Foenkinos)
...Srđan ORSIĆ - SLEDEĆI ŽIVOT (Vudi Alen)
M E T A M O Z A I K
...Srđan ORSIĆ - SRPSKA DECA (O filmu "Klip" Maje Miloš)
...Sanja VATIĆ - FILIP HALSMAN I KOMUNIKACIJA PUTEM PORTRETA
A...K A D...O N O.... . .
...Mirjana KOLARSKI - OD STRUKTURE KA EMANACIJI HAOSA: BEZ PO MUKE - IDE NAM OD RUKE
 
O RUBRIKAMA
     
.
Dizajn korica : Srđan Orsić
 
.
  Zing!
 
LETOPIS MATICE SRPSKE
međutim : Copyright 2011-2015