No 2 (2012) / S A D R Ž A J
 
P O E Z I J A
...Ivan JANKOVIĆ - PESMA NA UGLU PRVE I NIČEGA
...Martina EKLER - ISPOVEST PET MINUTA
...Nikola ORAVEC - COGITO MORTUUS SUM
P R O Z A
...Marko ĐUKIĆ - HM...
...Marko ĐUKIĆ - MOZAK I VUK
...Marko ĐUKIĆ - PISMO
...Zoran KOJČIĆ - HOD KROZ (1. dio)
...Srđan ORSIĆ - ZVEKET
K O N T E K S T
...Mia ČOMIĆ - KRITIKA MODERNOG SVETA (Gilbert de Mouël, „Bog u metrou“, Kršćanska sadašnjost, Zagreb, 1978.)
...Jovana DAVIDOVIĆ - ANTIĆEV TONALITET NAPETOSTI (Ivan Antić, "Tonus", Matica Srpska, 2009)
...Milana LAKETA - NEVERSTVO ŽENE U NARODNOJ PESMI "BANOVIĆ STRAHINJA" I FILMU "RAŠOMON" AKIRE KUROSAVE
V I Z I R
...Haris ĆUTAHIJA - POLITIČKO BOHEMSTVO RAMBA AMADEUSA: ČEONI SUDAR SA BALKANSKIM MENTALITETOM
...Mirjana KOLARSKI - OJ, DODO, OJ, DODOLE (Dve premise - jedna dijagnoza)
...Jelena MARIĆEVIĆ - EHO "TIBETANSKE KNJIGE MRTVIH" U ROMANU "CINK" DAVIDA ALBAHARIJA
...Jelena MARIĆEVIĆ - ANAKREONTSKA RAZGLABANJA
R E T R O V I Z I R
...Marina KATIĆ - SUDAR KRALJEVA (Džordž R. R. Martin, „A Clash of Kings", Laguna, Beograd, 2004)
...Nemanja MARINKOV - U ŽUČNU KESU (o filmu „Flesh for Frankenstein", poznatijem kao „Andy Warhol's Frankenstein")
D R U G I M...R E Č I M A
...Jelena MARIĆEVIĆ - USPENJE I SUNOVRAT ŽARKA LAUŠEVIĆA
M E T A M O Z A I K
...Milana RAJIĆ - ČETIRI SLIKE FRIDE KALO SA MOTIVOM ANDROGINOSTI U SVETLU SEMIOTIČKE ANALIZE
...Srđan ORSIĆ - VINJAK I LIMUNADA (O filmovima "Ustanička ulica" i "Šešir profesora Koste Vujića")
...Nikola DOBRIJEVIĆ - INSENACIJA REVOLUCIJE (Peter Vajs, „Mara/Sad“, režija Andraš Urban, Újvidéki Színház, premijera 9. feburar 2012.)
A...K A D...O N O.... . .
...Srđan ORSIĆ - O ČOVEČULJCIMA (anti-poezija)
...Mirjana KOLARSKI - ALEKSA ŽUNJIĆ, SRESKI ŠPIJUN
 
O RUBRIKAMA
     
.
Dizajn korica : Srđan Orsić
 
.
  Zing!
 
LETOPIS MATICE SRPSKE
međutim : Copyright 2011-2015