No 1 (2011) / S A D R Ž A J
 
P O E Z I J A
...Snežana NIKOLIĆ - PESME
...Mirjana KOLARSKI - PESME
...Sanja STANETIĆ - PESME
P R O Z A
...Zoran KOJČIĆ - KRATKE PRIČE
...Katarina KOVČIN - KRATKE PRIČE
K O N T E K S T
...Srđan ORSIĆ - ČOVEK U SIVOM SIVILU NEMESTA (Žarko Laušević, "Godina prođe, dan nikad")
...Jelena MARIĆEVIĆ - ULF PETER HALBERG I SAVA DAMJANOV
...Srđan VIDRIĆ - O PRIČI, PRIČANJU I PEČAŠENJU U ROMANU "DO KRAJA ZEMLJA" DAVIDA GROSMANA (David Grosman, "Do kraja zemlje", preveo David Albahari, Arhipelag, 2010)
V I Z I R
...Jelena MARIĆEVIĆ - SINEGDOHA, ZVANA "KRILA" ILI ŠTA SE SVE KRIJE IZA KRAKOVLJEVIH KRILA (Stanislav Krakov, Krila, 1922)
...Katarina KOVČIN - "ČUJ, ŠEKSPIRE", REČE MAKIJAVELI
...Tijana ČUBRILO - DA LI STE POTENCIJALNI KUPAC POKLONA: pesme Miroljuba Todorovića "Da li ste potencijalni kupac" i Novice Tadića "Pokloni"
R E T R O V I Z I R
...Miloš JOCIĆ - IGRA PRESTOLA (Džordž R. R. Martin, "A Game of Thrones", 2003)
...Miloš JOCIĆ - TAMNA ZVEZDA (Džon Karpenter, "Dark Star", 1974)
...Mirjana KOLARSKI - DA U PISANJU NE PROMAKNE SUVIŠNA REČ; PESNIČKE NAVIKE I DRUGE SITNIJE OKOLNOSTI (Ivan Kostić, "Kako plaču muškarci", Prometej, Novi Sad, 2003)
D R U G I M...R E Č I M A
...Mirjana KOLARSKI - TOTAL UNDERGROUND ILI KAKO UDOVOLJITI VLASTITOJ SUJETI
P R E V O D
...Srđan ORSIĆ - Vudi Alen: VIME LUDILA
...Srđan ORSIĆ - Vudi Alen: REPOVI MENHETNA
M E T A M O Z A I K
...Jelena MARIĆEVIĆ - HARAČ TURSKIH SERIJA
...Srđan ORSIĆ - PARADA DVE SRBIJE (o filmu "Parada" Srđana Dragojevića)
...Miroslav RADIVOJEVIĆ - ACA POPOVIĆ ZUB, "USPOMENE" (Gradska biblioteka, Novi Sad, 2003)
A...K A D...O N O.... . .
...Jelena MARIĆEVIĆ - "MEŠAJ, MEŠAJ MALA"
 
O RUBRIKAMA
     
.
Dizajn korica : Srđan Orsić
 
.
  Zing!
 
LETOPIS MATICE SRPSKE
međutim : Copyright 2011-2015