No 11 (2016) / S A D R Ž A J
 
P O E Z I J A
...Marija CHARDIN - RIM PAO NIJE A CEZAR JE PLAKAO
...Radoje MALEŠEV - SNEOBE
L E T E Ć E...V I O L I N E...M I L O R A D A...P A V I Ć A
...Ivan PAVIĆ - GOVOR NA OTVARANJU SKUPA "LETEĆE VIOLINE MILORADA PAVIĆA"
...Dalibor TOMASOVIĆ - OGELDALOM KROZ PAVIĆEV POSLEDNJI SAN: DODIR HIPNOSA I TANATOSA
K O N T E K S T
...Rajko BLAGOJEVIĆ - JEDNOSTAVNOST PREOBRAĆENJA JESTE TEŽINA POKORAVANJA (Mišel Uelbek, "Pokoravanje")
...Jelena MARIĆEVIĆ - ENKAUSTIČNI PORTRET LJUVENE GOSPARKE - DUBROVAČKE KNJIŽEVNOSTI (Zlata Bojović, "Istorija dubrovačke književnosti")
...Sara MAJSTOROVIĆ - ISTINA DISONANCE (Jelena Blanuša, "Pseudoton")
V I Z I R
...Adrijana KRAJNOVIĆ - PROBLEM PESNIČKE SAMOSVESTI. OD EPIFANIJE DO APOTEOZE TELA
...Ljiljana NIKIĆ - SUSRETANJE MOTIVA U BAJKAMA HANSA KRISTIJANA ANDERSENA I GROZDANE OLUJIĆ
P R E V O D
...Dejan TUCAKOV - BRAJAN ŠREDER - BLANŠO, LUDOST I PISANJE
M E T A M O Z A I K
...Ivan BAZRĐAN - INTERMEDIJALNSOT U SABIRNOM CENTRU DUŠANA KOVAČEVIĆA
...Miloš JOCIĆ - SOCIOLOGIJA KVESTA
 
 
 
 
  Zing!
 
LETOPIS MATICE SRPSKE
 
međutim : Copyright 2011-2016
 
O RUBRIKAMA
     
.